Privacy beleid Puur by Hedwig

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door Puur by Hedwig en worden niet verstrekt aan derden. 

Indien u klant wordt van, of om andere redenen persoonsgegevens aan Puur by Hedwig verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Puur by Hedwig, Hofstraat 16 7071KB te Ulft

De salon is bereikbaar via:
telefoon: 06-40761772
email:  Info@puurbyhedwig.nl


2. Welke gegevens verwerkt Puur by Hedwig en met welk doel?
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a)   Voor- en achternaam
b)   Telefoonnummer en emailadres
c)   Formulier met huiddiagnose en eventuele relevante gezondheidsgegevens
d)   Informatie over de gegeven behandeling en informatie over uw producten voor thuisgebruik


2.2 Puur by Hedwig, verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a en b) Uw naam, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor:

          * contact over het maken, wijzigen of annuleren van afspraken
             * het reageren op uw vragen
             * uw adresgegevens zijn wij wettelijk verplicht te vermelden op facturen/declaraties


c) Uw huiddiagnose wordt gebruikt om de voortgang van de behandelingen te kunnen volgen. Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt om te bepalen of deze van invloed zijn op de uitoefening van de behandeling.

d) Informatie over de gegeven behandeling en het product gebruik voor thuis, worden gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

2.3 Email berichtgeving:
Puur by Hedwig, gebruikt uw naam en e-mailadres om afspraak herinneringen toe te sturen, afspraken te wijzigen, nieuwsbrieven te versturen (mits u hiervoor toestemming heeft gegeven), gebruiksaanwijzingen van (aangeschafte) producten en andere belangrijke informatie toe te sturen, die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

2.4 Informatie verstrekking aan derden:
Puur by Hedwig verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2.5 Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, indien daar schriftelijk toestemming voor is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

3. Niet- persoonlijke informatie
Wanneer u de beveiligde website bezoekt, worden er automatisch anonieme gegevens verzameld van niet-persoonlijke aard.
(bijv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er heeft doorgebracht, de pagina's die u heeft bekeken.)
Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie, die naar andere websites wordt verzonden.
Puur by Hedwig is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaring van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u via deze website terecht kwam op een website van derden.

5. Bewaartermijnen.
Puur by Hedwig verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment, dat u verzoekt de gegevens te verwijderen of zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd. Mocht u langer dan 2 jaar geen klant meer zijn dan zullen wij zelf uw persoonsgegevens verwijderen.

6. Beveiligingsmaatregelen.
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Puur by Hedwig passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

7. Inzagerecht.
7.1 Via de eigenaresse van Puur by Hedwig kunt u (indien nodig met uw legitimatie) te allen tijde, uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verzoeken te laten verwijderen.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

7.2 Heeft u eventuele vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Puur by Hedwig telefoon: 06-40761772 of email: info@puurbyhedwig.nl

7.3 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Puur by Hedwig.

7.4 Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Puur by Hedwig uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.

De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Geadviseerd wordt om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.


 
E-mailen
Bellen